30.01.2015.
Zawiadamiamy o zmianie adresu strony śladu ekologicznego na www.sladekologiczny.org Zawiadamiamy o zmianie adresu strony śladu ekologicznego na www.sladekologiczny.org

Konkurs - zgłoszenie

Sprawdź swój ślad ekologiczny


Wspierają nas

Patronat

 

 

Światowy Dzień Ziemi 2014 pod hasłem Zmieniaj nawyki - nie klimat!
Zbliża się kolejny Światowy Dzień Ziemi. Coroczny finał w postaci otwartego festynu jest odbędzie się w niedzielę 27 kwietnia 2014, w godz. 10–18 w Warszawie, w Parku Pole Mokotowskie. Zadbajmy wspólnie o klimat!

Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest na świecie od 1970 roku, a od 1990 roku również w Polsce, zawsze 22 kwietnia. Głównym zadaniem święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń czyhających na naszą planetę oraz podjęcie dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem ludzi.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi są częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu pt. "Zmieniaj nawyki – nie klimat!" prowadzonej od września 2013 do końca czerwca 2014 roku. Kampania dofinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
Więcej:
 
Nagroda dla młodzieży za działania na rzecz ochrony wody / Polish Junior Water Prize

 

Konkurs Stockholm Junior Water Prize jest organizowany co roku, w ramach Światowego Tygodnia Wody. W ten sposób Międzynarodowy Instytut Wody w Sztokholmie zachęca młodzież do tworzenia projektów naukowych dotyczących ochrony wód. Klub Gaja koordynuje etap krajowy konkursu - Polish Junior Water Prize.

 

 

Termin przyjmowania prac jest do 5 maja 2014 roku.

Na zwycięzcę międzynarodowej edycji konkursu czeka nagroda księżniczki Wiktorii - 5 000 dolarów.

 

Czytaj całość
 
Wyspa Zagadek

Ogólnopolski konkurs twórczego używania umysłu "Wyspa Zagadek" 2014

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA ogłosza konkurs WYSPA ZAGADEK 2014. Ma on na celu rozwinięcie twórczego myślenia i jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i 1 klasy gimnazjum. Każdy z uczestników startuje w konkursie indywidualnie, po wcześniejszym zgłoszeniu udziału przez szkolnego opiekuna. Konkurs składa się z dwóch etapów.
Etap I. Odpowiedz pisemnie na wszystkie poniższe pytania:1. Kim jesteś? Postaraj się opisać siebie, podając kilka zdarzeń z własnego życia, co będzie Twoją odpowiedzią na to pytanie.
2. Kiedy oczy i uszy muszą ze sobą współpracować? Podaj przykłady z własnego codziennego życia.
3. Przeprowadź doświadczenie związane z położeniem igły na wodzie. Kiedy igła tonie, a kiedy nie? Spróbuj zmienić jej położenie, kiedy unosi się na wodzie, bez jej dotknięcia. Podaj kilka możliwości. Opisz dokładnie przebieg tego doświadczenia i swoje spostrzeżenia.
4. Jesteś jak Robinson Crusoe na wyspie. W Twoim pokoju zapanowała taka cisza, jak na tej wyspie. Napisz, o czym myślisz. Czego musisz się nauczyć, aby sobie poradzić w samotności?
5. Napisz jak przebiegała Twoja praca nad zadaniami i jak doszło do napisania odpowiedzi. Jakie myśli i uczucia temu towarzyszyły?

Uczniowie z klas 4. i 5. szkoły podstawowej tworzą młodszą, a uczniowie z klasy 6.szkoły podstawowej i 1. klasy gimnazjum starszą grupę wiekową.

Opiekun konkursu przesłyła do 17 kwietnia 2014 r. zgłoszenie uczniów z zaznaczeniem klasy, w której znajdują się uczniowie. Zgłoszenie powinno zawierać klasę oraz imiona i nazwiska uczestników, dane kontaktowe opiekuna oraz podpis i pieczątkę dyrektora szkoły. Następnie do 30 kwietnia 2014 r. należy przesłać pisemne prace uczniów.

Adres:
Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne "Wyspa"
Konkurs Wyspa Zagadek

ul. Kolberga 15
81-881 Sopot

Etap II. Uczniowie zakwalifikowani do finałów krajowych otrzymają stosowne zaproszenia.
Nagrodą dla laureatów finałów krajowych jest wyjazd do szwedzkiego Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn.
Opiekę naukową nad konkursem sprawuje profesor Teresa Bauman z Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji o konkursie "Wyspa Zagadek" znajduje się na stronie www.wyspa.org.pl

 
Zielona Flaga - zaproszenie na szkolenie

Dzięki wsparciu Biura Edukacji m.st. Warszawy serdecznie zapraszamy na

szkolenie
„Uznanie szkoły / przedszkola za eko-szkołę:
program Szkoły dla Ekorozwoju i międzynarodowy certyfikat Zielona Flaga

Miejsce warsztatów: Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8 (przy stacji metra Plac Wilsona), sala konferencyjna III p.
Termin:
19 grudnia 2013 (czwartek), godz. 12.00 – 14.00
Szkolenie jest bezpłatne.

Celem warsztatu jest:

• wprowadzenie do tematyki związanej z systemem eko-certyfikacji szkół i przedszkoli — międzynarodowa Zielona Flaga, krajowe Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej (255 szkół w 2013 r.),

• przygotowanie do wystąpienia o krajowy i międzynarodowy certyfikat jakości dla szkół lub przedszkoli (Zielona Flaga, Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej), przedstawienie aktualnej aplikacji 2013/2014,

• przygotowanie nauczycieli do prowadzenia tematów ekologicznych w szkole lub przedszkolu w ramach ogólnopolskiego programu „Szkoły dla Ekorozwoju” prowadzącego do certyfikacji placówki,

• podanie przykładów warszawskich i mazowieckich szkół z certyfikatem,

• możliwości wsparcia szkoły lub przedszkola w realizacji wybranych tematów (pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne).

Prowadzenie: Zdzisław S. Nitak, Fundacja GAP Polska, mazowiecki koordynator programu.
Prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie lub SMSem tel. 608 635 285 lub mailem: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .
W przypadku trudności z obecnością przesłane zostaną materiały warsztatowe.

 

 
Czy wzmocnienie segregacji odpadów przez mieszkańców leży Gminie na sercu?
 
Jeśli tak jest, to oferujemy edukacyjną pomoc dotyczącą prawidłowej segregacji , w tym kompostowania - do umiesczenia na stronie internetowej Urzędu lub w formie druku.

1. Poster "Jak segregujemy nasze odpady?". Treść może być dostosowana do przyjętego obecnie w Gminie podziału na segregowane frakcje odpadów. Zachęcamy do umieszczenia go w widocznym miejscu w domu. Każdy chce mieć poczucie, że robi coś pożytecznego dla środowiska Ziemi. Poster przypomina o nawyku segregowania.

2. Poradnik "Czysta gleba z kompostu" - na stronę interentową lub do druku.Dotyczy to szczególnie gmin, które udostępniają kompostowniki mieszkańcom lub prowadzą rejestrację kompostowania na posesjach. Samodzielne kompostowanie buduje szczególną więź ze środowiskiem naturalnym.

Kluczem sukcesu Gminy w efektywnej segregacji odpadów jest stała edukacja mieszkańców.

Fundacja oferuje w tej dziedzinie swoje wsparcie i wieloletnie doświadczenia edukacyjne zmiany nawyków w gospodarstwach domowych na coraz bardziej ekologiczne.

 

 

 

 

 
Podsumowanie kampanii ekologicznej w woj. łódzkim

20 czerwca 2012 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi spotkają się nauczyciele 23 szkół i przedszkoli zaangażowanych w kampanię działań ekologicznych w ramach projektu "Z energią na rzecz ochrony klimatu". Wiodącym hasłem kampanii jest temat energii, jej poszanowania, rozpoznawania i doświadczania odnawialnych jej źródeł. Ponieważ z wykorzystaniem energii wiążą się inne aspekty naszego życia - woda, podróżowanie i wytwarzanie odpadów, placówki podejmowały więc rozmaite inicjatywy proekologiczne. Efektem kampanii było przeprowadzenie wielu konkretnych działań na rzecz poszanowania zasobów naturalnych, wzrost umiejętność oszczędzania energii w życiu codziennym. W wielu przypadkach działania dzieci imłodzieży wpłynęły na zmiany postaw rodziców i większe zrozumienie zależności między stylem życia a stanem lokalnego środowiska.
Podczas konferencji w WODN nastąpi podsumowanie konkursu "Z energią na rzecz ochrony klimatu" i wręczenie placówkom nagród rzeczowych i dyplomów. Piętnastu laureatów otrzyma możliwość wycieczki grupy zaangażowanych dzieci lub młodzieży na warsztaty ekologiczne do jednego z ośrodków edukacji ekologicznej w województwie.
Kampania i nagrody sfinansowane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Urząd Miasta Bełchatowa, Starostwo Bełchatowskie i Starostwo Pabianickie.

  
Konferencja programu Szkoły dla Ekorozwoju

W Krakowie odbyła się po raz dziesiąty Konferencja Programu Szkoły dla Ekorozwoju. W tym roku aż 217 szkół z całej Polski zostało wyróżnionych certyfikatami, które potwierdzają niezwykły wkład i wartość ich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W konferencji wzięli udział nauczyciele z całej Polski, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wspierają Program swoim patronatem, Kuratoriów oraz organizacji pozarządowych – w sumie prawie 300 uczestników. Zostały wręczone wyróżnienia dla najbardziej zaangażowanych w działania proekologiczne szkół - międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi oraz krajowe wyróżnienia Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej.

Certyfikat Zielonej Flagi jest tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15 000 szkół z 50 krajów z całego świata. W tym roku ten certyfikat otrzymała rekordowa liczba polskich szkół - decyzją Kapituły Programu przyznane zostały 124 certyfikaty Zielonej Flagi.

 


Sadzenie drzew w ramach starań o certyfikat eko-szkoły w Szkole Podstawowej w Nasielsku (woj. mazowieckie)

Czytaj całość
 
Memorandum Koalicji Klimatycznej: prezydencja Polski w Unii Europejskiej szansą dla klimatu

 

 

W lipcu 2011 r. Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej i przez najbliższe pół roku będzie odpowiedzialna za koordynację wielu kluczowych zadań unijnej administracji, m.in. związanych z ochroną klimatu i energetyką. Koalicja Klimatyczna ponad 20 polskich organizacji pozarządowych, w tym GAP Polska, przygotowała „Memorandum do prezydencji Polski w UE”. Koalicja apeluje do polskiego rządu, aby podczas prezydencji promował m.in. docelowe zwiększenie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej do roku 2020 z 20% do 30%.

"Ambitne cele w zakresie ochrony klimatu i energetyki przysłużą się budowaniu Europy XXI wieku, bezpieczniejszej dzięki uniezależnieniu się od paliw kopalnych i bardziej konkurencyjnej dzięki rozwojowi zielonych technologii. Jednocześnie nadanie przez Polskę właściwego priorytetu ochronie klimatu przyczyni się do budowania wizerunku Polski jako kraju rozumiejącego konieczność zrównoważonego korzystania z zasobów oraz dbającego o los przyszłych pokoleń."
Memorandum do Prezydencji Polski w Radzie UE
Czytaj całość
 
Młodzi Anglicy są za energią odnawialną

Brytyjski Departament Energii i Zmian Klimatycznych zorganizował konferencję, podczas której młodzi ludzie w wieku 16-26 lat wystąpili jako doradcy w kwestiach związanych z polityką energetyczną.

Stanowisko młodych ludzi jest jednoznaczne – chcą mieć większy wpływ na politykę klimatyczną i energetyczną oraz wzywają do szybkiego przejścia na odnawialne źródła energii. Raport przedstawia brytyjską politykę energetyczną z punktu widzenia tych, którzy w dorosłym życiu będą ponosili konsekwencje decyzji podejmowanych obecnie.

Czytaj całość
 
ONZ ostrzega: mieszkańcy miast ignorują zmiany klimatyczne na własne ryzyko

Standardy życia w miastach w krajach uprzemysłowionych wymagają ogromnych ilości wody, surowców naturalnych oraz energii. ONZ ostrzega, że może to uniemożliwić powstrzymanie zmian klimatycznych.

Miasta zajmują 2% powierzchni planety, ale odpowiadają za 70% emisji gazów cieplarnianych! Coraz więcej ludzi mieszka w miastach i nie potrafimy tego zmienić. Według danych ONZ, do 2030 roku w miastach będzie żyć 59% populacji Ziemi. Każdego roku liczba ludzi zamieszkujących wielkie aglomeracje i mniejsze miasta zwiększa się o 67 milionów.


W roku 1950 tylko jeden człowiek na trzech mieszkał w mieście, a na świecie były jedynie dwa miasta, których populacja przekraczała 10 milionów osób – Nowy York oraz Tokio. Dzisiaj takich aglomeracji jest około 20. Zaludnienie Tokio zwiększyło się z 13 milionów mieszkańców w roku 1950 do 35 milionów.

Czytaj całość
 
Zamień plastik na ropę

Japońska firma Blest opracowała jedno z najmniejszych i najbardziej bezpiecznych urządzeń do zamiany plastiku na ropę, jakie obecnie dostępne są na rynku. Jej założyciel i dyrektor, Akinori Iko, z wielkim zaangażowaniem wykorzystuje swoją maszynę do zmiany myślenia ludzi o odpadach plastikowych. Wierzy on, że jego urządzenie dostępne będzie pewnego dnia w każdym gospodarstwie domowym Japonii, pomoże rozwiązać problem wysypisk śmieci i zmniejszyć zależność od ropy wydobywanej na Bliskim Wschodzie. Trzymając w ręku worek z plastikowymi odpadami, stwierdza: „Czy są to śmieci do wyrzucenia? To skarb”. Z 1 kg plastiku urządzenie produkuje 1 litr ropy.

Czytaj całość
 
Wielka ucieczka energii

Zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) Energia do odzyskania. Film powstał w ramach projektu „Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi". Został zrealizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Film ten wyemitowała TVP 3 Katowice w programie "Raport Ekologiczny". Obecnie jest on dostępny w serwisie YouTube.

Głównym przesłaniem filmu jest ukazanie problemu marnowania energii w budynkach (zdjęcia wykonane kamerą termowizyjną, ukazujące „drogi ucieczki" ciepła z budynku).

Nasze nieocieplone domy w starej zabudowie to najbardziej energochłonne budynki w Europie. Podobnie jest z obiektami użyteczności publicznej. Budowano je w latach 60. i 70., kiedy energia była tania i nie zdawano sobie sprawy, że trzeba ją oszczędzać. Polskie budynki tracą bezużytecznie ok. 30 % dostarczanej do nich energii.

Czytaj całość
 
Polityka energetyczna: ważny jest także "czynnik ludzki"

W analizach dotyczących polityki energetycznej pomija się bardzo istotny element, jakim są ludzkie nawyki i styl życia. Skupia się uwagę na technicznej stronie zagadnienia, pomijając aspekt codziennego życia – tymczasem jest on bardzo istotny. Na przykład energia zużywana w prywatnych domach w Wielkiej Brytanii odpowiada za ponad jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych.

Technologia nie załatwi za nas wszystkiego. Nie można zapominać o ludzkich nawykach i potrzebach. Bez zmniejszenia ilości energii zużywanej w prywatnych budynkach nie można liczyć na wywiązanie się ze zobowiązania do redukcji emisji dwutlenku węgla. Tymczasem choć energia zużywana w prywatnych domach jest tak istotnym czynnikiem, jego znaczenie jest bagatelizowane i mało zrozumiałe.

Dr Katy Janda z UK Energy Research Centre's (UKERC) opublikowała swoje wnioski w czasopiśmie „Architectural Science Review”.

Właściciele domów, płacący rachunki za energię, nie mają rozeznania, jak mogliby zmienić swoje nawyki. Trudne jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat zużycia energii. Dlatego konieczne było wypełnienie tej luki informacyjnej. Udało się to dzięki urządzeniom działającym na zasadzie sprzężenia zwrotnego, takim jak inteligentne liczniki energii elektrycznej oraz ekrany zużycia energii, które pokazują graficznie proces korzystania z energii.

Czytaj całość
 
Świecą LED-y, świecą...

Tradycyjnie oświetlaliśmy pomieszczenia żarówkami. Obecnie światło żarowe odchodzi do lamusa, żarówki wypierane są bowiem przez energooszczędne świetlówki. Na rynku pojawiła się jednak jeszcze jedna, bardzo obiecująca technologia: LED-y.
LED-y (ang. light emitting diode) to po prostu diody, w których świeci kawałek półprzewodnika. Znamy je od lat – to właśnie te czerwone, a potem żółte, a nawet niebieskie "oczka" w odbiornikach radiowych czy na tablicach rozdzielczych samochodów. Kiedyś nie można było uzyskać z takiego źródła światła białego o dostatecznej mocy. Dziś jest to już możliwe i LED-y zaczynają skutecznie konkurować z tradycyjnymi żarówkami czy świetlówkami.

Zalety LED-ów:

  • emitują dużo światła w przeliczeniu na zużytą energię (ich efektywność nie jest gorsza, a czasem nawet przewyższa efektywność świetlówek);
  • są bardzo trwałe (świecą nawet 50 000 godzin, dłużej niż typowa świetlówka);
  • nie przepalają się w sposób nagły, tylko stopniowo ciemnieją;
  • są odporne na wstrząsy i uderzenia;
  • są niewielkie, nie rzucają się w oczy, prezentują się bardzo ładnie;
  • nie zawierają rtęci;
  • nie emitują światła ultrafioletowego;
  • częste włączanie i wyłączanie nie ma wpływu na ich zużycie i na pobór energii (jak ma to miejsce w przypadku świetlówek);
  • osiągają maksymalną moc po mikrosekundach od włączenia.

Nie jest to, jak widać, jedynie ciekawostka techniczna. Diody są ekologiczne, a ze względu na swoją budowę stwarzają nowe możliwości w dziedzinie aranżacji wnętrz. Tradycyjne punktowe oświetlenie staje się przeżytkiem – teraz możemy komponować z LED-ów całe układy, w dodatku różnej barwy, dostosowując oświetlenie do specyfiki wnętrza, a nawet nastroju.

Czytaj całość
 

Strona finansowana przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Projekt i wykonanie: Kompan.pl